Google

Past Principals

 • Mr.S.Godman Appapillai 1890 – 1892
 • Mr.Nevins Selvadurai 1892 – 1909 And 1914 – 1926
 • Mr.A.Shiva Rao 1910 – 1913
 • Mr.B.Sanjiva Rao 1913 – 1914
 • Mr. Nevins Selvadurai 1914 – 1926
 • Mr.W.A.Troupe 1926 – 1927
 • Mr.M.Sabarathnasinghe 1927 – 1928
 • Mr.V. R. Venkataramanan 1928 – 1933
 • Mr.A.Cumaraswamy 1933 – 1952
 • Mr.V. M. Asaipillai 1953 – 1961
 • Mr.C.Sabaratnam 1962 – 1964
 • Mr.N.Sabaratnam 1964 – 1971
 • Mr.M.Karthigesan 1971
 • Mr. E.Sabalingam 1971 – 1975
 • Mr.P.S.Kumaraswamy 1975 – 1984
 • Mr.S.Ponnampalam 1984 – 1990
 • Mr. K. S. Kugathasan 1990 – 1991
 • Mr. A. Panchalingam 1991 – 1996
 • Mr.A.Srikumaran 1996 – 2005
 • V GANESARAJAH 2005-2014
 • I. Thayanandarajah 2014 -2017
 • S.Nimalan 2017-2019

Sorry, the comment form is closed at this time.