Google
Current category: Result

யாழ் இந்துக் கல்லூரி மாணவர்கள் 18 பேருக்கு 9 A சித்திகள்…

Written on:March 20, 2016
Comments
are closed
ExmaResults_0

யாழ் இந்துக் கல்லூரி மாணவர்கள் 29 பேருக்கு 3A சித்திகள்…..

Written on:January 3, 2016
Comments
are closed
images

யாழ் இந்துக் கல்லூரியை சேர்ந்த 18 மாணவர்களுக்கு கா.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் 3A சித்திகள்…

Written on:December 20, 2013
Comments
are closed
qq

யாழ் இந்துக் கல்லூரியில் உயர்தரப் பிரிவில் 14 பேருக்கு “3A”

Written on:January 31, 2013
Comments
are closed
resister

யாழ் இந்துவில் க.பொ.த சாதாரண தரப்பரீட்சையில் 9A பெற்ற மாணவர்களின் படங்கள் இணைப்பு

Written on:March 27, 2012
Comments
are closed
aaa

2011ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கா.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சையில் யாழ் இந்துவின் 15 மாணவர்களுக்கு 9A சித்திகள்.

Written on:March 26, 2012
Comments
are closed
normal_JaffnaHinduCollege_2009_16