Google

தேசிய மட்ட கணித வினாடி வினா போட்டியில் யாழ் இந்து மாணவர்கள் (படம் இணைப்பு)

Written on:June 13, 2012
Comments are closed

தேசிய மட்டத்தில் நடைபெறவிருக்கின்ற கணித வினாடி வினா போட்டியில் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி சார்பாக கனிஸ்ட பிரிவில் இருந்து இரு மாணவர்களும், சிரேஸ்ட பிரிவில் இரு மாணவர்களும் பங்குபற்ற இருக்கின்றார்கள். இப் போட்டியானது ஒரு குழுப் போட்டியாக நடைபெறவிருக்கின்றது. இதில் வடமாகாணம் சார்பாக பங்குபற்றுகின்ற கனிஸ்ட பிரிவில் 6 மாணவர்கள் கொண்ட குழுவில் யாழ் இந்து சார்பாக இ.ஜதுசன், றே.ஸ்ரெலின்டினோசன் ஆகிய இரு மாணவர்களும், அதேபோன்று கனிஸ்ட பிரிவில் G.கஜானன், L.சுபகரன் ஆகிய இரு மாணவர்ளும் பங்குபற்றவிருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கான தேசிய மட்ட போட்டிகள் இம் மாதம் 16,17ஆம் திகதிகளில் கொழும்பில் நடைபெறவிருக்கின்றன.

Sorry, the comment form is closed at this time.