Google

AAA Movies International நிறுவனத்தினால் கிரிக்கட் வீரர்களுக்கு சீருடை வழங்கப்பட்டது…

Written on:March 20, 2014
Comments are closed

song_000521.03.2014, 22.03.2014ஆம் திகதி கொழும்பு இந்துக்கல்லூாிக்கும் யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூாிக்கும் இடையில் நடைபெறவுள்ள இந்துக்களின் கிாிக்கெட் போரில் பங்குபற்றும் வீரா்களுக்கு முழுமையான சீருடையினை யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் பழைய மாணவரும் AAA Movies International நிறுவனத்தின் தலைவருமான திரு.க.செவ்வேள் அவா்களின் அனுசரணையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டு, இன்று AAA Movies International நிறுவன ஊழியாினால் பாடசாலை அதிபாிடம் கையளிக்கப்பட்டு அதிபா் ஊடாக வீரா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

song_0001 song_0002 song_0003 song_0004 song_0006 song_0007 song_0008 song_0009 song_0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதே போன்று யாழ் இந்துவின் பழைய மாணவன் நிலாயனனால் கிரிக்கட் வீரர்களுக்கு wristband வழங்கப்பட்டது.

bbb

Sorry, the comment form is closed at this time.