Google

BATTLE OF THE HINDUS – 2014

Written on:March 18, 2014
Comments are closed

bannerயாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிக்கும் கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரிக்கும் இடையிலான “BATTLE OF THE HINDUS” என்றழைக்கப்படும் கிரிக்கட் போட்டி இம் மாதம் யாழ் இந்துக் கல்லூரி மைதானத்தில் 21 மற்றும் 22 ஆம் திகதிகளில் வெகு சிறப்பாக நடைபெறவிருக்கின்றது. இப் போட்டிக்கான இரு அணி வீரர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

bb
யாழ் இந்துக் கல்லூரி அணி

vvகொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி

1111111111111111

Sorry, the comment form is closed at this time.