Google

19 வயதுப்பிரிவு கிரிக்கட் அணிக்கு கிரிக்கட் Bats அன்பளிப்பு

Written on:January 13, 2014
Comments are closed

P1020479அண்மையில் யாழ் இந்துக் கல்லூரிக்கு சுவிஸில் இருந்து வந்திருந்த எமது கல்லூரியின் 1982 ஆம் ஆண்டு Batch இனை சேர்ந்த பழையமாணவனும் முன்னாள் சுவிஸ் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் செயலாளருமான திரு.கி.ராஜ்மோகன் அவர்கள் எமது கல்லூரியின் 19 வயதுப் பிரிவு கிரிக்கட் அணிக்காக ரூபா 25,000 பெறுமதியான 2 கிரிக்கட் Bat இனை கல்லூரி அதிபரிடம் கையளித்தார்.

P1020479

Sorry, the comment form is closed at this time.