Google

மாகாண மட்டத்தில் நடைபெற்ற சதுரங்கப் போட்டியில் யாழ் இந்து 15 வயது அணி 1ஆம் இடத்தையும், 19 வயது அணி 2ஆம் இடத்தையும் பெற்றுக் கொண்டது.

Written on:June 5, 2013
Comments are closed

IMG_0820அண்மையில் யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரியில் வடமாகாண பாடசாலைகளுக்கிடையில் சதுரங்கச் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இப் போட்டியில் யாழ் இந்துக் கல்லூரி சார்பாக 15, 19 வயதுப்பிரிவு அணிகள் பங்குபற்றியிருந்தன. இதில் யாழ் இந்து 15 வயதுப்பிரிவு சதுரங்க அணி மாகாண ரீதியில் முதலாம் இடத்தினை பெற்றுக் கொண்டது. அதே போன்று இப் போட்டியில் பங்குபற்றிய 19 வயதுப்பிரிவு சதுரங்க அணி மாகாண ரீதியில் இரண்டாம் இடத்தினைப் பெற்று கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

15 வயதுப் பிரிவு சதுரங்க அணி :

IMG_0820

19 வயதுப் பிரிவு சதுரங்க அணி :

IMG_0822

Sorry, the comment form is closed at this time.