Google

இன்றைய தினம் ஆரம்பமாகியது யாழ் இந்து சிவஞான வைரவ பெருமானின் கும்பாபிசேக கிரியைகள்…

Written on:May 26, 2013
Comments are closed

IMG_2344இன்றைய தினம் சிவஞான வைரவப் பெருமானின் கும்பாபிசேகத்தினை முன்னிட்டு கிரியைகள் ஆரம்பமாகின. இதன் முதல் நிகழ்வாக  காலை 6 மணிக்கு கணபதி ஹோமம் நடைபெற்றது. இதன் பின்னர் இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு வாஸ்து சாந்தி பூசை நடைபெற்றது. நாளைய தினம் காலை 8 மணிக்கு யந்திர பூசை, லட்சுமி ஹோமம் ஆகியன நடைபெறவுள்ளன.

IMG_2332 IMG_2334 IMG_2335 IMG_2336 IMG_2338 IMG_2339 IMG_2340 IMG_2341 IMG_2342 IMG_2343 IMG_2344 IMG_2345 IMG_2346 IMG_2347 IMG_2348 IMG_2349 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2357 IMG_2358 IMG_2359 IMG_2361 IMG_2362 IMG_2363 IMG_2364 IMG_2367 IMG_2368 IMG_2369 IMG_2370 IMG_2371 IMG_2372 IMG_2373 IMG_2375 IMG_2377 IMG_2381 IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2386 IMG_2388 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2397 IMG_2398 IMG_2399 IMG_2401 IMG_2404 IMG_2407 IMG_2411 IMG_2412 IMG_2413 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2425 resize (1) resize (2) resize (5)

Sorry, the comment form is closed at this time.